Vilkår og betingelser

Velkommen til Coffee Pal! ☕️

Herunder finder du vores vilkår og betingelser (“Terms”). Disse er gældende for alle transaktioner foretaget på vores website og app (“Platforme”).

Coffee Pal både ejes og drives af:

Coffee Pal ApS
Fiskerivej 2h,
8000, Aarhus,
Danmark,
CVR nr.: 4056 5892

Skulle du have nogle spørgsmål til vores Terms, Privacy eller Cookies, kan du altid fange os på hello@coffee-pal.dk eller via +45 3136 3148.

1. Vilkår

Ved oprettelse af en bruger, accepterer du vores Terms, samt bekræfter at have gennemlæst dem. Som kvittering for din brugeroprettelse, modtager du en bekræftelse pr. email.

Udover vores Terms, accepterer du samtidig vores privatlivspolitik (“Privacy”), ligesåvel som vores cookiepolitik (“Cookies”), når du opretter en bruger hos os. Disse er altid tilgængelige via vores Platforme.

Vi forbeholder os retten til at ændre vores Terms. I tilfælde af ændringer, vil du som bruger blive informeret herom. Når du opretter dig som bruger hos os, tilmeldes du automatisk vores nyhedsbrev, der sendes til den email du oplyste ifm. oprettelsen af din bruger.

2. Coffee Pal konceptet

Coffee Pal er en app-baseret kaffeløsning, hvor du ved køb af et abonnement, kan indløse gratis kaffe på vores partnerbarer (“Kaffebarer”).

Med “partnerbarer” mener vi de Kaffebarer du ser på vores Platforme. En Kaffebar kan være alt fra en café eller en restaurant, til et bageri, en vinbar eller, ja, alt derimellem.

Selve Coffee Pal er ikke en Kaffebar, og vi hverken ejer, driver eller styrer nogle af vores Kaffebarer.

2.1) Abonnement

For at gøre det så simpelt for dig som muligt, kan du kun vælge et abonnement, når du opretter dig som bruger hos os. Dette hedder “Coffee Pal (månedligt)”, koster kr. 99,-/md. og gør dig i stand til at indløse én gratis kop kaffe, hver dag, på vores Kaffebarer.

Dit abonnement starter den dato du opretter det, og fornyes herefter automatisk, hver måned, indtil du opsiger det. Dette kalder vi et “Betalingsforløb”.

Opretter du eks. et abonnement d. 5 januar, fornyes det igen d. 5 februar. Opretter du derimod et abonnement på en dato der ikke findes i dit fornyelsesmåned (eks. d. 31), venter vi med at forny dit abonnement til dagen umiddelbart efter udløbsdatoen for dit aktuelle Betalingsforløb.

Vores abonnement er forudbetalt, og kan som udgangspunkt ikke refunderes. Vi forbeholder os retten til at ændre vores priser til enhver tid. Skulle dette blive tilfældet, vil du naturligvis blive meddelt herom, enten pr. email eller push-notification.

Eventuelle prisændringer vil træde i kraft fra dit næste Betalingsforløb. Du kan opsige dit abonnement til enhver tid via vores Platforme, eller ved at skrive til hello@coffee-pal.dk.

2.2) Indløsning af kaffe

Som Coffee Pal abonnent, kan du indløse én gratis kop kaffe om dagen, på vores Kaffebarer.

Du bestemmer selv hvor du indløser din daglige kop kaffe, ligesom det også står dig frit for, om du vender tilbage til en bestemt Kaffebar flere dage i streg.

Coffee Pal er primært en to-go service. Det betyder, med andre ord, at det er op til hvert enkel kaffebar, hvorvidt de vil lade dig—som Coffee Pal bruger—nyde din kaffe, på deres kaffebar. Du kan på hvert enkel kaffebars individuelle side se, hvorvidt du kan nyde din kaffe, på deres kaffebar (to-stay).

Dine kaffer udløber ved udgangen af hvert Betalingsforløb. Indløser du ikke alle dine kaffer inden for et givent Betalingsforløb kan disse altså ikke overføres til fremtidige Betalingsforløb.

Du indløser en kaffe ved navigere til den pågældende Kaffebar, swipe til højre for derefter at vise din telefon til ekspedienten, som kvittering for din indløsning.

Når du har swipet til højre, tæller den knap du swipede med ned fra to minutter, inden for hvilke du skal have vist din telefon til ekspedienten.

Når tælleren har talt ned fra to minutter, har du indløst din daglige kop kaffe, og kan ikke indløse en kop kaffe igen før dagen er omme.

Når vi siger “om dagen”, “hver dag” og “dagen er omme”, mener vi inden for 24 timer. Vælger du at indløse en kop kaffe kl. 23.59 om aftenen, kan du altså allerede indløse en igen kl. 00.00 morgenen efter.

Hvis du har givet adgang til din lokation, kontrollerer vi hvorvidt du er på den kaffebar du prøver at indløser en kop kaffe på. Kan vi se, at du ikke er på kaffebaren, advarer vi dig inden du fortsætter.

Når du har indløst din kaffe, har du mulighed for at fortryde dette, for en kort stund, via en snackbar. Ser vi bort fra de ovenfornævnte sikkerhedsforanstaltninger, er en indløst kop kaffe som udgangspunkt ikke refunderbar.

Oplever du problemer med at indløse din kaffe, kan du navigere til din profil, og vise ekspedienten at du har et aktivt abonnement. Alternativt kan du kontakte os på help@coffee-pal.dk.

2.3) Brug af Coffee Pal

Din Coffee Pal bruger er personlig, og når du accepterer vores Terms, indviliger du i ikke at oprette flere.

Medmindre andet oplyses, kan du ikke overføre kaffer til tredjepart, eller give tredjepart lov til at bruge dit Coffee Pal abonnement.

Vi opdaterer og tester løbende vores Platforme, og forbeholder os retten til medtage eller udelukke dig fra disse tests.

2.4) Deltagelseskriterier

Tilgængeligheden af vores koncept kan være begrænset af kriterier såsom geografi, alder mm., vi fastsætter fra tid til anden.

Når du opretter en bruger, eller køber et abonnent hos os, forstår og accepterer du, at vi til enhver tid kan slette og/eller opsige førnævnte, baseret på disse kriterier.

Du er endvidere indforstået med, at Coffee Pal muligvis ikke er tilgængeligt i dit nærområde, selvom du har oprettet en bruger og/eller købt et abonnement.

2.5) Abonnerende organisationer

Når du opretter en bruger, et workspace eller en kaffebar på vegne af en virksomhed, enhed eller organisation (“Abn. Org.”), erklærer og garanterer du at være tegningsberettiget, samtidig med at du accepterer vores Terms på vegne af denne.

3. Kampagner

3.1) Gratis trial

Når du opretter en bruger hos os, starter du automatisk en 14 dages gratis trial. Du behøver ikke at knytte et betalingskort til din profil ifm. din trial, ligesåvel som du heller ikke binder dig til dit abonnement efter dennes udløb.

Under din trial, kan du indløse én gratis kop kaffe om dagen, på vores Kaffebarer, og ønsker du at fortsætte som abonnent herefter, skal du manuelt knytte et betalingskort til din profil.

Din trial konverterer altså ikke automatisk til et betalt abonnement, hvorfor du ikke behøver at lægge en reminder i din kalender, for at minde dig selv om at opsige den, hvis du ikke ønsker at fortsætte som abonnent efter dens udløb.

3.2) Henvis venner

Som Coffee Pal abonnement, kan du henvise dine venner og bekendte, og folænge disses trial, ligesåvel som dit eget abonnement…

4. Databeskyttelse

Når du opretter dig som bruger, beder vi om at få oplyst dit fornavn, efternavn, din email samt et password. Disse er nødvendige for at vi kan oprette en bruger til dig.

Derudover, har du ligeledes mulighed for at oplyse din fødselsdag, dit køn samt dit postnummer, hvilke vi b.la. til at sende dig fødselsdagshilsner, gøre dig opmærksom på evt. manglende Kaffebarer i dit postnummer samt at hjælpe vores Kaffebarer med at blive klogere på hvem deres kunder er.

Som Coffee Pal bruger, er du indforstået med, at dine brugeroplysniger anvendes til interne, statistiske og anonyme bedømmelsesformål.

Vi gør en dyd ud af datasikkerhed, og foretager os alle de nødvendige foranstaltninger, for at sikre os sikkerheden bag dine data.

Se evt. vores Privacy for mere information om vores datapolitik.

5. Begrænsning og ansvar

Coffee Pal er alene en mellemmand, og påtager sig intet ansvar udover vores Platforme. Din brug af vores platforme, er derfor på eget ansvar.

Vores Kaffebarer er ansvarlig for deres interaktion med dig, og alle krav, skader, sygdomme, erstatninger, forpligtelser og omkostninger, du måtte lide som følge af din interaktion med denne, skal gøres gældende direkte over for Kaffebareren.

Vi kan ikke drages til ansvar for økonomisk tab og følgeskader, såsom f.eks. manglende indtjening eller tab af data og informationer.

6. Værneting

Vores Terms er underlagt det lands ret hvor Kaffebaren er beliggende, og enhver tvist der måtte opstå som følge af disse, skal underlægges det lands ret, hvor Kaffebaren, hvorfra transaktionen foretages.

Trods dette, har du som bruger selvfølgelig mulighed for at klage til den relevante forbrugerkontrolsmyndighed, der gælder i det land, hvor Kaffebaren, hvorfra transaktionen foretages.

Sidst opdateret d. 18 maj 2020.